خواص ابغوره

خواص آبغوره

 = براي درمان چاقي مفرط موثر است.

= بيماري اسكوربوت كه به علت كمي ویتامین ثدر بدن مي باشد با ابغوره

درمان مي شود.

= ابغوره چون داراي تارتارات پتاسيم است براي درمان سياتيك و     

رماتيسم ها و در زمينه زردي بسيار مفيد است.

خوردن ابغوره بلوغ دختران را جلو مي اندازد و قاعده را باز مي كند.

= صفرابر است و روده ها را باز مي كند.

= براي برطرف كردن ورم گلو ابغوره غرغره كنيد.

 = براي رفع كرم روده و تقويت معده بايد به مدت 5 روز اش ابغوره با زيره سياه

مصرف كنيد البته در اين مدت بايد از خوردن غذاهاي سنگين اجتناب نماييد.

ابغوره درمان كننده پادرد و كمر درد است؛براي معالجه مي توان به مدت 10

روز اش ابغوره مصرف نمود.

 = ابغوره اشتها را تحريك مي كند.

[ شنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۸۸ ] [ 20:12 ] [ سيد محمد رضا حسيني يزدي ] [ ]